Yeni Uygulamalar
HTS v1.0 - Ocak 2017
EBYS v1.0 - Mart 2016
Dış Ticaret Modülü v3.0 - Mart 2015
İç Ticaret Modülü v3.0 - Mart 2015
Oda Sicil Modülü v3.0 - Şubat 2015
Bordro Modülü v3.0 - Ocak 2015
Kütüphane Modülü v2.0 - Eylül 2014
Meslek Komitesi Üyelik ve Karar Modülü v2.0 - Haziran 2014
Personel Modülü v2.0 - Mayıs 2014
İş Makinesi Modülü v2.0 - Nisan 2014
Üye e-Arşiv Modülü v1.0 - Mart 2014

Evrak Onay Üye Modülü (Oda İçi)
Evrak Onay Üye Modülü
Evrak Onay Yönetim Modülü
Evrak Satış ve Onay Kiosk Modülü
Uygulamalar
ATO Aidat Modülü
ATO Muhasebe Modülü
ATO Aktarım Modülü
Ticaret Sicil Modülü
Demirbaş Modülü
Performans Değerlendirme Modülü